Prantsuse riiklikud stipendiumid

Prantsuse saatkond annab 2019/2020. õppeaastaks välja stipendiumid eesti üliõpilastele, kes soovivad osaliselt või täies mahus jätkata oma õpinguid Prantsusmaa riiklikes kõrgharidusasutustes.

Stipendiumid on suunatud magistritaseme 1. või 2. aasta tudengitele.

 

Kandideerimistingimused

 • Kandideerijal on Eesti Vabariigi kodakondsus, määratlemata kodakondsusega üliõpilaste puhul kehtiv Eesti elamisluba;
 • kandideerijal on tunnustatud kõrgkoolidiplom, mis võimaldab tal jätkata õpinguid Prantsusmaa kõrgharidusasutustes;
 • prantsuse keele oskus (v.a juhul, kui vastuvõtvas Prantsusmaa kõrgharidusasutuses toimub õppetöö inglise keeles või kui teadustöö toimub teises keeles ja kandidaadil on olemas prantsuse uurimislabori vastav nõusolek);
 • kandideerija on registreerunud / kavatseb registreeruda Prantsusmaa kõrgharidusasutusse ülalnimetatud õpingute tasemel, et alustada õpinguid järgneval õppeaastal.

Stipendium on ette nähtud kogu õppeaastaks. 

Prantsuse Vabariigi stipendium on 700 €/kuus ning kantakse üle otse stipendiaadile. See on ette nähtud elamis- ja jooksvate kulude katteks. Stipendiaat on kaetud sotsiaalkindlustusega, samuti saab ta kasutada oma staatusega kaasnevaid soodustusi (sh võimalus saada üliõpilasmajutust). Stipendium ei ole ette nähtud õppemaksu katteks ning seda ei saa määrata üliõpilastele, kelle õpingud Prantsusmaal on tasulised. Stipendiumit ei saa taotleda koos mõne teise Prantsuse ministeeriumi või Erasmus+ stipendiumiga.

 

Stipendiumi taotlemise kord ja ajakava

 1. Stipendiumitaotlused tuleb esitada või saata enne 26. aprilli 2019 (kättesaamise kuupäev) järgneval aadressil:

Pr Mathilde Bernez
Kultuuri- ja koostööosakond
Prantsuse Saatkond
Toom-Kuninga 20
15185 Tallinn

Nõutavad dokumendid (prantsuse keeles, ingliskeelse õppe puhul inglise keeles):

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • kõrgkooli kõrgeima taseme diplomi koopia;
 • ülikooli tõend ülikoolis õppimise kohta ning programmijuhi soovituskiri;
 • Prantsusmaa ülikooli kinnitus üliõpilase eelregistreerimise kohta;
 • tööandja kiri õppepuhkusele lubamisest, juhul kui kandideerija stipendiumi taotlemise ajal töötab.

Tööandja kirja õppepuhkusele lubamise kohta ja ülikooli eelregisteerimise kinnituse võib esitada ka pärast stipendiumikandidatuuri esitamist.

Sellegipoolest peaks stipendiumitaotleja paralleelselt saatkonna stipendiumitaotluse esitamisega alustama ka registreerimisprotsessiga Prantsuse kõrgharidusasutus(te)s, kus ta õppida soovib. Selleks peab kandideerija võimalikult varakult võtma ühendust teda huvitava magistriõppekava juhi või juhtidega.

 1. Esitatud taotluste alusel tehakse esimene valik.
 1. Lõplik valik tehakse pärast individuaalseid vestlusi, mis toimuvad Prantsuse Saatkonnas alates 29. aprillist.
 1. Kandidaatidele teatatakse lõplik otsus nende taotluse vastuvõtmise, ootele jätmise või tagasilükkamise kohta hiljemalt 13. mail 2019.

Kandidatuuri vastuvõtmine jõustub lõplikult siis, kui kandidaat on esitanud kinnituse Prantsuse kõrgkooli registreerumise või eelregistreerumise kohta.

 

Täpsem informatsioon ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašeelt: mathilde(at)ife.ee.

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,