Stipendium tõlkijatele

STIPENDIUM TÕLKIJATELE PRANTSUSMAAL VIIBIMISEKS

See toetus on suunatud prantsuse keelest tõlkijatele, kellel on ette näidata vähemalt üks tõlgitud teos mõne kirjastuse juures, kes vastavad CNL (Prantsuse raamatuagentuur) kriteeriumitele ja kes soovivad oma tõlkeprojekti ajal viibida Prantsusmaal. Eesmärgiks on suurendada professionaalsete prantsuse keelest võõrkeeltesse tõlkijate arvu ja toetada prantsuse teoste ilmumist välismaal.

Komisjon

Komisjon koguneb kolm korda aastas.

Taotluste esitamise tähtajad on :

31 oktoober jaanuari-veebruari sessiooniks

20 veebruar mai-juuni sessiooniks

10 juuni oktoobrikuu sessiooniks

 

Kandideerimiseks saab nüüdsest täita elektroonilise taotluse CNL veebiportaalis.

TÄHELEPANU: Palume teavitada Prantsuse Instituuti oma kandidatuurist aadressil: rene(@)ife.ee

Üldtingimused

 • Tõlkijal peab olema sõlmitud leping kohaliku kirjastusega prantsuskeelse teose tõlkimiseks.
 • Tõlkija ei tohi elada Prantsusmaal.
 • Tõlgitav teos peab olema prantsuskeelne ja mahtuma CNL-i poolt toetavate teemade raamistikku (ilukirjandus, luule, teater, noorsookirjandus, koomiksid, sotsiaalteadused…).
 • Toetust ei saa taotleda õpperaamatute, käsiraamatute ega ajakirjade tõlkimiseks.
 • Toetust võib taotleda kõikidesse võõrkeeltesse tõlkimiseks.
 • Toetust võib taotleda iga 3 aasta tagant.

Tõlkeprojekt :

 • tõlge ei tohi olla lõpetatud enne tõlkija saabumist Prantsusmaale
 • tõlgitav teos peab olema kättesaadav raamatukaupluste võrgus
 • raamatu trükiarv peab olema üle 500 eksemplari, erandi võib teha komisjonide ja Raamatuagentuuri (CNL-i) presidendi hinnangul

Vastu ei võeta:

 • taotlusi autorikirjastuse ega ühe-mehe-kirjastuse teoste tõlkimiseks
 • taotlusi tõlkimiseks vahendaja kaudu, see tähendab taotlusi tõlkimiseks mitte teose originaalkeelest

Taotlusele lisaks nõutud dokumendid:

 • motivatsioonikiri
 • tõlgitava teose kirjeldus
 • tõlkenäidis koos prantsuskeelse tekstiga, või 6 joonist kui on tegemist koomiksiga. Tõlkenäidis peab moodustama 10% originaalteosest (suuremahuliste teoste puhul maksimum 30 lehekülge)
 • üks eksemplar varem avaldatud tõlketeosest
 • tõlketeost avaldava kirjastuse kataloog ja kirjastuse tutvustus prantsuse keeles
 • väljavõte taotleja sissetulekutest käesoleva aasta kohta
 • kehtiva tõlkelepingu koopia, allkirjastatud tõlkija ja kirjastaja poolt koos prantsuskeelse tõlkega lepingu olulisematest punktidest : teose pealkiri ja autor, tõlkijatasu ja lepingu allkirjastamise kuupäev
 • kehtiva autoriõiguse loovutamise lepingu koopia, allkirjastatud mõlema osapoole poolt
 • esimesel võimalusel kokkuvõte Prantsusmaal viibitud aja kohta ja avaldatud tõlketeos, millele oli toetus määratud. Taotluste edastamine

Toetuste määramine

Taotlustele annab oma arvamuse Prantsuse Suursaatkonna Eestis kultuurinõunik ja need edastatakse Raamatuagentuurile (CNL) veebiportaali kaudu .

Taotlused vaadatakse läbi ja neile annab oma hinnangu kaks komisjoni:

 • kirjanduskomisjon
 • teaduse-ja tehnika ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste komisjon

Komisjonid on moodustatud oma ala spetsialistidest ning professionaalsetest kirjastajatest. Kõik taotlused vaadatakse eraldi läbi ning neile antakse eksperthinnang. Eriarvamuste korral teeb määrava otsuse raamatuagentuuri president.

Taotluste kriteeriumid

 • teose kvaliteet originaalkeeles
 • teose tõlkimise olulisus või uuesti tõlkimise vajadus
 • projekti keerukus
 • tõlkenäidise kvaliteet
 • Prantsusmaal viibimise olulisus tõlkimise protsessis (kohtumine autoriga või teiste seotud isikutega, vajadus teha raamatukogudes uurimustööd)
 • Kirjastaja koostöövalmidus ning korrektne asjaajamine prantsuse kirjastustega
 • Prantsuse saatkonna kultuurinõuniku arvamus

Arvestada võidakse ka teiste kriteeriumitega (riiklikult otsustatud keelte ja geograafiliste piirkondade eelistused)

Toetuste suurused:

 • 2000 eurot (bruto) kuus, mis peab katma elamiskulud, reisikulu ei ole sisse arvestatud
 • viibimise kestus : üks kuni kolm kuud ja eriliste projektide puhul kuni kuus kuud

Maksmistingimused

Stipendium makstakse tõlkijale igakuiselt tema Prantsusmaal viibimise ajal. Tõlkija võib vabalt valida oma Prantsusmaal viibimise aja, tingimusel, et see toimub 12 kuu jooksul stipendiumi määramise kuupäevast.

Peale viibimist Prantsusmaal, saadab tõlkija Raamatuagentuurile kokkuvõtte oma Prantsusmaal veedetud aja kohta (inimesed, kellega kohtuti, läbiviidud uurimistöö, viibimise koht, vastuvõtt kohapeal…). Kui tõlgitud teos on avaldatud, saadab tõlkija ühe eksemplari Raamatuagentuurile ja seisab hea selle eest, et raamatu tiitellehe siseküljel on märge : „Käesoleva raamatu tõlkimist on toetanud CNL“. Need järelkajad soodustavad tõlkijale stipendiumi määramist järgmise taotluse esitamisel.

Kontakt: René Armas Weber, rene(at)ife.ee, 6161640

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,