CNL’i abiprogrammid

Prantsuse Raamatuagentuuri abiprogrammid:

 • Tõlkija stipendiumid Prantsusmaal viibimiseks
 • Kirjastusabi prantsuskeelsete teoste tõlkimiseks

 

STIPENDIUMID PRANTSUSE KEELE TÕLKIJATELE

Prantsuse Raamatuagentuur (Centre national du livre/CNL) toetab prantsuse kirjanduse võõrkeelde tõlkimist välja andes stipendium prantsuse keele tõlkijatele (bourse de séjour aux traducteurs du français vers les langues étrangères). 

Stipendiumi abil toetatakse tõlkijate viibimist Prantsusmaal, et aidata neil prantsuskeelseid teoseid tõlkida. Lähetus peab kestma vähemalt kuu aega ning võib kesta kuni kolm kuud. Toetussumma on 2,000 € ühe kuu kohta (6,000 € kolme kuu kohta).

Taotleja peab olema prantsuse keele  tõlkija, kes elab väljaspool Prantsusmaad ning on tõlkinud vähemalt ühe prantsuskeelse teose väliskirjastuse jaoks. Juhul kui ta on saanud avalikult struktuurilt rohkem kui 2,000 € rahalist tuge, saab ta esitada taotluse üks aasta pärast toetuse kättesaamist. Muud tähtajad rakenduvad, kui tõlkija on varasemalt CNL’i  poolt toetust saanud.   

NB! Taotluse esitab tõlkija ise.

Projekti tingimused :

 • Taotleja esitab prantsuskeelse (või mõnes muus Prantsusmaal kõneldavas keeles ilmunud) teose tõlkeprojekti, mille tõlkija ta on;
 • Muu hulgas on oodatud ilu- või lastekirjanduse, esseede, koomiksite tõlkeprojektid. Toetusele mittekvalifitseeruvate žanrite loetelu leiate siit;
 • Teost tõlgib tõlkija ise;
 • Tõlkija ja kirjastuse vahel on sõlmitud tõlkeleping;
 • Sõlmitud on teose autoriõiguste leping (kui autoriõigused on veel kaitstud), mis kehtib komisjoni kokkusaamise ajal;
 • Teos sisaldab vähemalt 50% teksti (v.a. koomiksid ning lastekirjanduse teosed);
 • CNL-ile ei ole sama projekti varem esitatud;
 • Tõlkeprojekt pole programmi komisjoni kokkusaamise ajal veel valminud.

Taotlusi on võimalik esitada läbi CNLi digiportaali

Palume teavitada Prantsuse Instituuti taotlusest aadressil dora@ife.ee 

Järgmiste voorude tähtajad:

Komisjon koguneb Taotlusi saab esitada
september-oktoober 2023 2. maist kuni 12. juunini 2023
jaanuar-veebruar 2024 22. septembrist kuni 2. novembrini 2023

 

* * *

KIRJASTUSABI PRANTSUSEKEELSETE TEOSTE TÕLKIMISEKS

Prantsuse Raamatuagentuur (Centre national du livre/CNL) toetab prantsuse kirjanduse võõrkeelde tõlkimist läbi kirjastusabi programmi prantsuskeelsete teoste tõlkimiseks võõrkeelde (aide aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages français en langues étrangères). 

Programm toetab kirjastusi prantsuskeelsete teoste tõlkeprojektidega, hüvitades 40% kuni 80% tõlkekuludest. Toetuse miinimumsumma on 500 €.

NB! Taotluse esitab autoriõigusi haldav Prantsuse kirjastus, kes on Eesti kirjastusega autoriõiguste lepingu sõlminud. Iga väliskirjastus tohib läbi Prantsuse kirjastuste esitada 10 taotlust iga vooru ning komisjoni kohta.

Pärast tõlketeose ilmumist makstakse toetus välja ühekordse maksena Prantsuse kirjastusele, kes kannab summa üle väliskirjastusele. Erandkorras makstakse toetus välja otse väliskirjastusele.

Projekti tingimused :

 • Taotleja esitab prantsuskeelse (või mõnes muus Prantsusmaal kõneldavas keeles ilmunud) teose tõlkeprojekti. Tõlkimine toimub otse sellest keelest;
 • Muu hulgas on oodatud ilu- või lastekirjanduse, esseede, koomiksite tõlkeprojektid. Toetusele mittekvalifitseeruvate žanrite loetelu leiate siit;
 • Teos sisaldab vähemalt 50% teksti (v.a. koomiksid ning lastekirjanduse teosed);
 • CNL-ile ei ole sama projekti varem esitatud;
 • Tõlketeos ei ole programmi komisjoni kokkusaamise ajal veel ilmunud;
 • Tõlkija ja kirjastuse vahel on sõlmitud tõlkeleping;
 • Sõlmitud on teose autoriõiguste leping, mis kehtib komisjoni kokkusaamise ajal;
 • Teost on välja antud vähemalt 500 eksemplari; näitekirjanduse ja luulekogumike puhul vähemalt 300 eksemplari. Toetatakse ka digiväljaandeid;
 • Sõlmitud on teose autoriõiguste leping, mis kehtib komisjoni kokkusaamise ajal;
 • Ei toetata tõlkeprojekte teostest, mille autoriõigused oi ole enam kaitsud.

Täpsed tingimused rakenduvad samuti prantsuse kirjastusele, kes esitab CNLile taotluse esitab: kirjastamine on taotleva struktuuri juriidiline eesmärk vastavalt nende põhikirjale; kirjastus on tegutsenud vähemalt aasta aega ning on välja andnud vähemalt 3 teost, jne… Tingimustega saate lähemalt tutvuda siin.

Järgmiste voorude tähtajad:

Komisjon koguneb Taotlusi saab esitada
september-oktoober 2023 2. maist kuni 12. juunini 2023
jaanuar-veebruar 2024 22. septembrist kuni 2. novembrini 2023

LINGID (prantsuse keeles):

Kirjastusabi prantsuskeelsete teoste võõrkeelde tõlkimiseks: programmi tingimused.

Prantsuskeelsete tõlkijate stipendiumid: programmi tingimused.

 

Kontakt: Dora Catheline, dora(at)ife.ee.

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,