Privaatsustingimused ja andmekaitse

Prantsuse Instituut Eestis

Kuninga 4, Tallinn 10146

Telefon : +372 627 1191

 

Isikuandmete töötlemine ja kaitse:

Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse järgimine:

Prantsuse Instituut Eestis vastutab veebilehel https://www.ife.ee külastajate isikuandmete kaitse eest austades eraelu puutumatuse printsiipi ja isikuvabadusi. Veebilehel ei koguta isikuandmeid külastajale teadmata ja ilma tema nõusolekuta. Isikuandmeid ei vahendata kolmandatele osapooltele. Veebilehel kogutud isiklikku informatsiooni, sealhulgas e-maili aadresse, e-kirju ja teisi nimelisi andmeid, säilitatakse vaid nende vajaliku töötlemise ajaks ning kaitstakse väärkasutamise eest.

 

Autorikaitse ja veebilehe sisu taaskasutamine: 

Veebilehel https://www.ife.ee avaldatud sisumaterjalid (tekstid, joonistused, programmid, pildid, nimed, logod, jne) on autorikaitse all vastavalt Prantsuse Vabariigi seadusele “Code de la propiété intellectuelle”  ja on Eestis reguleeritud vastavalt Berne’i kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonile.

Vastavalt nendele õiguslikele alustele on veebilehe https://www.ife.ee sisumaterjalide täielik ja ka osaline taaskasutamine, ümbertegemine, jäljendamine, vahendamine ja tõlkimine igasugustel esitusmeediumitel (elektroonilised, paberkandjal jt) keelatud ilma Prantsuse Instituudi Eestis selge ja eelneva nõusolekuta.

 

Avalike dokumentide taaskasutamine:

Vastavalt Prantsuse Vabariigi seaduse “Code de la propiété intellectuelle” artiklile L122-5 saab “avalikke dokumente” vabalt taaskasutada –  nendeks on:

– kõned ja pressiteated 
– protokollid, direktiivid ja teised avalikud sisekorra dokumendid

Lubatud on mitteärilistel eesmärkidel, nende seas õppeeesmärkidel, sisumaterjalide taaskasutamine, tingimusel et materjali sisu ja tähendust ei muudetaks ning et oleks korrektselt viidatud selle päritolule ja ilmumisajale.  

Ärilistel ja reklaamimise eesmärkidel sisumaterjalide taaskasutamine on keelatud, kui selleks ei ole eelnevalt saadud Prantsuse Instituudi Eestis luba ning puudub vastav litsentsileping.

Materjali taaskasutamiseks ärilistel eesmärkidel loetakse igasugust müügitoote või teenuse loomist Prantsuse Instituudi Eestis sisumaterjalide põhjal, mida pakutakse kolmandale osapoolele, nii tasu eest kui ka ilma tasuta. 

 

Sisumaterjalide taaskasutamise loa taotlemine:

Taotlust esitades tuleb täpsustada, millist sisumaterjali soovitakse taaskasutada ning millises väljaandes või veebilehel on plaanis seda kasutada. Taotlusi saab esitada aadressile info@ife.ee. Kui on saadud luba sisumaterjali taaskasutamiseks, peab selle avaldamisel järgima neid tingimusi:

– avaldatud sisu on saadaval tasuta;

– avaldatud sisus ei ole muudetud või moonutatud lähtematerjali(de) algset sisu ja tähendust;

– avaldatud sisule lisada hüpertekstis viide : “© https://www.ife.ee – autoriõigused kaitstud”. Hüperlingi abil suunata lugejat lähtematerjalile.

 

Lahtiütlus

Kõik veebilehel https://www.ife.ee avaldatud andmed on esitatud kavatsusega edastada ainult õiget informatsiooni. Olenemata püüetest esitada vaid järele kontrollitud informatsiooni, ei saa Prantsuse Instituut Eestis võtta täit vastutust kõikide veebilehel esitatud andmete õigsuse kohta.

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,