Kirjastamise toetamine

KIRJASTAMIST TOETAVAD PROGRAMMID (PAP)

Kirjastusabi programmid toetavad väljaspool Prantsusmaad asuvaid kirjastusi, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid, andes nii välismaisele publikule võimaluse õppida tundma prantsuse kaasaegset mõttemaailma ja loomingut.

Toetused prantsuskeelse kirjanduse tutvustamise arendamise programmist jagunevad kaheks :

 • Autoriõiguste kasutusloa ostmine, mida toetab Prantsuse Instituut Pariisis
 • Kirjastusabi “PAP Johannes Aavik”, mida jagab Prantsuse kultuuriesindus välismaal ehk Prantsuse Instituut Eestis

Rohkem kui 25 aasta jooksul on nende programmide toel ilmunud enam kui 20 000 teost 75 riigis.

PROGRAMM PAP PRANTSUSE INSTITUUT PARIISIS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus asutusele Prantsuse Instituut Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile info(at)ife.ee . Prantsuse Instituut kontrollib taotlused, seab need pingeritta ja kinnitab. Komisjonile jõuavad ainult kinnitatud taotlused.

Taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

1. Kirjastaja poolt täidetud ja allkirjastatud toetusleping. Lepingu vormi saab alla laadida siit (prantsuse keeles, ametlik), tõlkeversiooni (inglise keeles, mitte ametlik) siit.

2. Kirjastaja poolt täidetud eelarve vorm: prantsuse keeles või inglise keeles

3. Prantsuse ja eesti kirjastaja vahel sõlmitud autoriõiguste lepingu koopia

4. Kirjastusprojekti tutvustus (kindlasti lisada paari lausega informatsiooni tõlkija kohta!)


Esimene komisjon kogunes veebruari alguses, elektrooniliste taotluste esitamise tähtaeg oli 07. jaanuar 2021.

Teine komisjon koguneb septembris 2021. 21. juunil kuulutati uus taotlusvoor avatuks kirjas, mis saadeti kirjastustele, kirjastuste liidule ja kirjanike liidule. Elektrooniliste taotluste esitamise tähtaeg on 06.august 2021.


Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad lasta tõlkida ja välja anda prantsuskeelsete autorite teoseid. Teemavaldkonnad on väga erinevad ja võivad olla kirjandusest, noortekirjandusest, sotsiaalteadustest, koomiksitest, teatrikirjandusest ja poeesiast kuni ülikoolide toimetiste ja teaduslike uurimusteni välja. Antud programmi raames ei toetata õppematerjalide autoriõiguste ostmist.

Pariisi Prantsuse Instituudi toetus hõlmab üksnes Prantsusmaal avaldatud originaalteose täieliku või osalise autoriõiguste kasutusloa saamist.

Komisjon hindab taotluseid vastavalt alljärgnevatele kriteeriumidele :

 • teose sisu ja selle olulisus prantsuse loome- ja mõttemaastikul
 • kirjastuse jätkuv tegevus prantsuskeelsete autorite tõlkimisel ja kirjastamisel
 • välismaise kirjastuse töö teoste levitamisel ja tutvustamisel
 • projektid peavad olema teostusjärgus, abi ei osutata juba ilmunud teostele ning teose avaldamise kuupäev peab olema vähemalt 3 kuud pärast kirjastamise toetuse taotluse esitamist.

KIRJASTUSABI PROGRAMM JOHANNES AAVIK

Johannes Aaviku kirjastusabi programmi raames toetatakse kirjastusprojekte tõlkimisfaasis, mis kannavad endas prantsuse nüüdisaja mõttemaailma ja kultuuri ning on eesti keeles varem avaldamata. Toetus aitab katta osa teose tõlkimise kulust ning see hüvitatakse alles pärast valmistõlke esitamist.

Alates 2020. aastast on igal aastal konkursil kindel temaatiline fookus (2020. aastal oli selleks gastronoomia), kuid sealjuures ei ole ka teised – 2021. aasta fookuse välised – teemad välistatud.

 • 2021. aasta taotlusvooru fookuses  on diplomaatia laiem käsitlus (see hõlmab Prantsuse-Eesti riikide suhete ajalugu ja tänapäeva, ühiskondlikke arutelusid, Euroopa tulevikuvaateid, biograafiaid jmt ).

 Taotlusvooru tähtajad on järgmised:

 • Elektrooniliste taotluste esitamise tähtaeg oli 31. mai 2021  
 • Teose tõlke valmimise eeldatav kuupäev peab olema enne 30. oktoobrit 2021.

Hilinenud või puudulikke taotlusi vastu ei võeta. Ei toetata juba välja antud tõlketeoseid.

Taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

 1. Kirjastaja poolt täidetud eelarve vorm: prantsuse keeles või inglise keeles  
 2. Prantsuse ja eesti kirjastaja vahel sõlmitud autoriõiguste lepingu koopia 
 3. Avaldatava teose lühitutvustus, tuues välja argumendid, miks tuleks see Eestis avaldada ja/või milline on selle seos käesoleva aasta fookusega. 

Palume lisada ka tõlkija ja tema peamiste tõlketööde tutvustuse!

******

Programmi raames toetust saanud teosele tuleb tiitellehe siseküljele kanda märge:

„Käesoleva teose väljaandmist on toetanud Prantsuse Suursaatkond ja Prantsuse Instituut Eestis.”

Kui rahastust on saadud ka Pariisis asuva Prantsuse Instituudi PAP kirjastustoetuse raames, siis tuleb raamatu tiitellehel viidata ka sellele.

Lisainfo:

René Armas Weber

rene(at)ife.ee

+372 61 61 640

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,