Kirjastamise toetamine

KIRJASTAMIST TOETAVAD PROGRAMMID (PAP)

Kirjastusabi programmid toetavad väljaspool Prantsusmaad asuvaid kirjastusi, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid, andes nii välismaisele publikule võimaluse õppida tundma prantsuse kaasaegset mõttemaailma ja loomingut.

Toetused prantsuskeelse kirjanduse tutvustamise arendamise programmist jagunevad kaheks :

  • Autoriõiguste kasutusloa ostmine, mida toetab Prantsuse Instituut Pariisis
  • Kirjastusabi “PAP Johannes Aavik”, mida jagab Prantsuse kultuuriesindus välismaal ehk Prantsuse Instituut Eestis

Rohkem kui 25 aasta jooksul on nende programmide toel ilmunud enam kui 20 000 teost 75 riigis.

 

PROGRAMM PAP PRANTSUSE INSTITUUT PARIISIS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus asutusele Prantsuse Instituut Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile info(at)ife.ee. Prantsuse Instituut kontrollib taotlused, seab need pingeritta ja kinnitab. Komisjonile jõuavad ainult kinnitatud taotlused.

Taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

1. Kirjastaja poolt täidetud ja allkirjastatud toetusleping. Lepingu vormi saab alla laadida siit (prantsuse keeles, ametlik), tõlkeversiooni (inglise keeles, mitte ametlik) siit.

2. Kirjastaja poolt täidetud eelarve vorm: prantsuse keeles või inglise keeles

3. Prantsuse ja eesti kirjastaja vahel sõlmitud autoriõiguste lepingu koopia

4. Kirjastusprojekti tutvustus (kindlasti lisada paari lausega informatsiooni tõlkija kohta!)


Kirjastusabi programmi PAP Paris” 2024. aasta esimene taotlusvoor on avatud ning kirjastusprojektide elektrooniliste taotluste esitamise tähtajaks on 19. veebruar 2024! Komisjon tuleb kokku märtsis. Teine taotlusvoor avaneb juunis 2024 (lõpeb augustis ja komisjon koguneb septembris).


Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad lasta tõlkida ja välja anda prantsuskeelsete autorite teoseid. Teemavaldkonnad on väga erinevad ja võivad olla kirjandusest, noortekirjandusest, sotsiaalteadustest, koomiksitest, teatrikirjandusest ja poeesiast kuni ülikoolide toimetiste ja teaduslike uurimusteni välja. Antud programmi raames ei toetata õppematerjalide autoriõiguste ostmist.

Pariisi Prantsuse Instituudi toetus hõlmab üksnes Prantsusmaal avaldatud originaalteose täieliku või osalise autoriõiguste kasutusloa saamist.

Komisjon hindab taotluseid vastavalt alljärgnevatele kriteeriumidele :

  • teose sisu ja selle olulisus prantsuse loome- ja mõttemaastikul
  • kirjastuse jätkuv tegevus prantsuskeelsete autorite tõlkimisel ja kirjastamisel
  • välismaise kirjastuse töö teoste levitamisel ja tutvustamisel
  • projektid peavad olema teostusjärgus, abi ei osutata juba ilmunud teostele ning teose avaldamise kuupäev peab olema vähemalt 3 kuud pärast kirjastamise toetuse taotluse esitamist.

 

KIRJASTUSABI PROGRAMM JOHANNES AAVIK

Johannes Aaviku kirjastusabi programmi raames toetatakse kirjastusprojekte tõlkimisfaasis, mis kannavad endas prantsuse nüüdisaja mõttemaailma ja kultuuri ning on eesti keeles varem avaldamata. Toetus aitab katta osa teose tõlkimise kulust ning see hüvitatakse alles pärast valmistõlke esitamist.


2023. aasta taotlusvooru kuupäevad on järgmised:
● Kirjastamisprojektide elektrooniliste taotluste esitamine kuni 15. maini 2023.
● Tõlke valmimise eeldatav kuupäev peab olema enne 10. detsembrit 2023.

2024. aasta taotlusvooru tähtajad avalikustatakse 2024. aasta kevadel. 


Hilinenud või puudulikke taotlusi vastu ei võeta. Ei toetata juba välja antud tõlketeoseid.

Taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

  1. Kirjastaja poolt täidetud eelarve vorm: prantsuse keeles või inglise keeles  
  2. Prantsuse ja eesti kirjastaja vahel sõlmitud autoriõiguste lepingu koopia 
  3. Avaldatava teose lühitutvustus, tuues välja argumendid, miks tuleks see Eestis avaldada ja/või milline on selle seos käesoleva aasta fookusega. 

Palume lisada ka tõlkija ja tema peamiste tõlketööde tutvustuse!

******

Johannes Aaviku programmi raames toetust saanud teosele tuleb tiitellehe siseküljele kanda märge:

„Käesoleva teose väljaandmist on toetanud Prantsuse Suursaatkond ja Prantsuse Instituut Eestis.”

Kui rahastust on saadud ka Pariisis asuva Prantsuse Instituudi PAP kirjastustoetuse raames, siis tuleb raamatu tiitellehel viidata ka sellele.

Lisainfo:

Dora Catheline

dora(at)ife.ee

+372 61 61 640

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,