Kirjastamist toetavad programmid

Estonie

1. November 2016 / 2. Veebruar 2016

Tallinn

Prantsusmaa kirjastusabiprogrammide raames on viimase 25-e aasta jooksul toetatud väljaspool Prantsusmaad nii prantsuse kui ka prantsuse keeles kirjutavate autorite teoste avaldamist. Nende programmide raames on selle aja jooksul ilmunud enam kui 20 000 tõlketeost 75 riigis.

Esimene komisjon koguneb veebruaris.

Millal?

Dokumentide saatmise tähtaeg on 2017. aastal 30. jaanuar, palun jälgige kuupäeva!

Palume esitada taotlused tähtajaliselt. Hilinenud  või puudulikke taotltaotlusi vastu ei võeta .

Kes?

Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid.

Komisjuon arutab taotlusi lähtudes järgnevatest kriteeriumitest :

  • teose kvaliteet ja tähtsuse prantsuse kirjanduse-ja mõtteloomingus  
  • väliskirjastaja töö ja osavõtt kestva prantsuse autorite tõlkimise ja kirjastamise  poliitika välja töötamiseks
  • vâliskirjastaja kohustused teose levitamisel ja tutvustamisel;
  • esitatud projektid peavad olema töös, mingit toetust ei eraldata juba ilmunud teosele.

Mis?

Prantsuse Instituudi toetus ( täismahus või osaline) eraldatakse ainult autoriõiguste eest tasumiseks(tekst ja/või pildimaterjal)vastavalt väliskirjastaja ja prantsuse kirjastaja vahel sõlmitud lepingule.

Kuidas?

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Prantsuse Instituudile Eestis.
Taotluse juurde tuleb lisada järgnevad dokumendid :

  • mõlema kirjastuse poolt allkirjastatud lepingukoopia autoriõiguste kasutusloa kohta
  • projekti prognoositav eelarve eurodes ( koos kuupäeva ja kirjastuse esindaja allkirjaga)
  • kahepoolne eeltäidetud leping Pariisi Prantsuse Instituudi ja kohaliku krjastuse esindaja vahel, allkirjastatud , kahes originaaleksemplaris
  • projekti lühitutvustus 

Siin saab alla laadida vormi prognoositava eelarve esitamiseks ja Prantsuse Instituudi poolt koostatud lepingupõhja, mille täidab kohalik kirjastaja. Mõlemad dokumendid on kätte saadavad nii inglise kui prantsuse keeles.

NB! Taotluses tuleb kindlasti kasutada prantsusekeelseid dokumente. Inglisekeelne variant on abiks kirjastajetele, kes ei valda prantsuse keelt.

Laadige alla, täitke, allkirjastage ja saaatke dokumendid :

Prantsuse instituut Eestis
Marje Kuusmik
Kuninga 4
10146 Tallinn

Marje Kuusmik
marje.kuusmik(at)www.ife.ee
(+372) 616 16 36

 

Loe artiklit teises keeles: Français,